วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Cement Lao Calendar 2012 : Desktop Calendar

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ซีเมนต์ลาว ปี 2555
ภายใต้แนวความคิด ศิลปะฝีไม้ลายมือของลาว 
ไม่มีความคิดเห็น: