วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Cement Lao Calendar 2012 : ศิลปะลาว

ปฏิทินซีเมนต์ลาว ปี 2555
Concept : ศิลปะฝีไม้ลายมือลาว
ศิลปะทอผ้า

ขันโตกลาว

ศิลปะปูนปั้น

หัตถกรรมจักสาน

แกะสลักไม้

เครื่องเงิน

ปกหน้า พิมพ์สองสี


ไม่มีความคิดเห็น: